Wprowadzenie do produkcji osadników DN 500

|
22-09-2010
aktualność

Wprowadzenie do produkcji osadników DN 500 z dnem monolitycznym o wysokości 1610 mm – osadnik H= 1000 mm.

 

W ścianie studni możliwe jest osadzenia dowolnego przejścia szczelnego/uszczelki