Historia firmy

Historia firmy

      Obecna firma Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o. powstała w 1993 roku decyzją Wiktora i Andrzeja Sienkiewicza. Jest kontynuacją firmy założonej w 1983 roku przez Wiktora Sienkiewicza na dzierżawionym terenie przy ul. Chełmżyńskiej w Warszawie. Założenie prywatnej firmy w latach osiemdziesiątych wymagało ogromnej determinacji by pokonać wiele barier charakterystycznych dla tamtych czasów. A jak uzyskało się dokumenty pozwalające na otwarcie firmy, trzeba było zmierzać się na co dzień z problemami zaopatrzenia w surowce. Za to wyprodukowany towar sprzedawany  był na pniu, niezależnie od jego jakości. Na szczęście to już historia.

      Przełomowym momentem w rozwoju firmy był zakup działki, korzystnie zlokalizowanej przy ul. Strażackiej w dzielnicy Rembertów. Nie posiadała ona żadnej infrastruktury  technicznej, natomiast wymagała dużych prac porządkowych. Ale można już było inwestować na własnej ziemi w strukturę firmy rodzinnej i w postępujących transformacjach systemowych. Otworzyły one dostęp do nowych technologii i ułatwiały rozwój firmy. Początki były trudne. Trzeba było zacząć od postępującego porządkowania terenu i budowy podstawowej infrastruktury technicznej oraz tymczasowych obiektów kubaturowych uniemożliwiających podjecie produkcji i funkcjonowanie biura. Pierwsze elementy to drobnowymiarowe elementy betonowe stosowane w budownictwie drogowym  produkowane na kroczących maszynach wibroprasujących, oraz stropy terriva i kręgi studzienne. Produkcja betonu odbywała się przy pomocy betoniarek typu BM-500, a obiekty produkcyjne to namioty foliowe, natomiast biuro zlokalizowano w kontenerach przenośnych. Każdy rok przynosił jednak tak duże zmiany, że właściciele firmy zbyt pesymistycznie przewidzieli dynamikę tych zmian. Oto przykłady: Przyznaną nam moc energetyczną już po dwóch latach trzeba było podwoić, zbudowana stalowa hala produkcyjna po podobnym czasie okazała się zbyt mała i zależało ja rozbudować  i uzupełnić  w dwie suwnice, co umożliwiło montaż kolejnych maszyn wibroprasujących  i produkcję elementów studni kanalizacyjnych w nowoczesnej technologii. Podobnie z zaopatrzeniem zakładu w wodę – wykonane w pierwszym okresie jedno własne ujęcie wody jest obecnie potrojone, a zbudowany 3 lata temu budynek socjalno-biurowy jest obecnie rozbudowywany, by zapewnić właściwe warunki  zarówno klientom, jak i personelowi techniczno-biurowemu i coraz większej załogi produkcyjnej. Te lata istnienia firmy, to jej stopniowy, systematyczny rozwój, ale porównując z początkiem jej powstania dokonaliśmy ogromnego skoku technicznego i technologicznego.

      Obecnie produkcja betonu odbywa się w nowoczesnym węźle betoniarskim, gdzie kruszywo jest zimą podgrzewane  a komputer i jego operator sterują dozowaniem składników i podawaniem betonu do stanowisk produkcyjnych. Nasz beton wzbogacany jest szeroka gamą chemii budowlanej a stosowane kruszywo posiada niezbędne certyfikaty. Mamy własne laboratorium, które na bieżąco kontroluje wszystkie procesy technologiczne i produkcyjne. Mamy również własny warsztat mechaniczny, który produkuje wszystkie formy,  dzięki czemu jesteśmy w stanie podejmować zlecenia nietypowe. Zmiany wyposażenia technicznego dokonane w ostatnich latach były motywacją, by odejść od produkcji elementów drobnowymiarowych, a koncentrować się  na produkcji wyrobów wymagających wysokich standardów technologicznych, którym jesteśmy w stanie sprostać.

 

Nasza obecna produkcja to:

 • kompletne studnie różnych średnic stosowane w kanalizacji, odwodnieniu dróg i autostrad, w tym również z kinetą monolityczną wykonaną z betonu samozagęszczalnego,
 • obudowy separatorów , oczyszczalni ścieków, przepompowni,
 • wielkowymiarowe zbiorniki o przekroju kolistym oraz prostokątnym,
 • zbiorniki składane o  pojemności od 10 m3 do 24 m3  stosowane w rolnictwie, ochronie p.poż. i budowie szamb,
 • przepusty drogowe kwadratowe różnych wymiarów stosowane w budownictwie drogowym i kolejowym,
 • drogowe płyty przejazdowe, oraz elementy peronowe stosowane w budownictwie kolejowym,
 • elementy do budowy kanalizacji bezwykopkowej,
 • prefabrykaty wg KPED stosowane przy budowie dróg i autostrad,
 • inne nietypowe prefabrykaty betonowe i żelbetowe.

      Na wszystkie produkowane przez nas wyroby posiadamy wymagane certyfikaty instytucji jak Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Kolejnictwa, Państwowy Instytut Higieny, Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.

      Obecnie jesteśmy licząca się na rynku firmą produkującą prefabrykaty betonowe, a nasze wyroby oznakowane z logo firmy można spotkać na najbardziej wymagających  budowach w Polsce.

 

     Źródeł sukcesów firmy Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o.  jest kilka:

 1. Jest to polska firma rodzinna funkcjonująca  według naszych tradycyjnych zasad gdzie zgoda buduje a i na zdjęciu wychodzimy dobrze.
 2. Głównym ogniwem majątku firmy jest jej załoga. Nie zdarza się (prawie) by ktoś chciał odejść od nas z pracy. Atmosfera obowiązująca nas wszystkich, terminowość wypłat wynagrodzeń, motywacje dodatkowe, to źródła stabilności załogi. Kadra handlowa i organizująca  produkcję (kilkanaście osób) to ludzie młodzi z wyższym wykształceniem technicznym, natomiast w załodze produkcyjnej 20% ma wykształcenie średnie.
 3. Zasadą funkcjonującą w firmie jest kierowanie zdecydowanej większości zysków w cele inwestycyjne a nie w konsumpcję.
 4. Minimalne korzystanie z kredytów bankowych .
 5. Otwieranie  się na nowe technologie i postęp techniczny.
 6. Koleżeńska współpraca z podobnymi firmami producenckimi.