Transport i składowanie

Transport i składowanie

Składowanie prefabrykatów

      Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Prefabrykaty należy składować w taki sposób, aby umożliwić montaż chwytaków samozaciskowych lub zapewnić dostęp do uchwytów transportowych. Zaleca się składowanie w stosach w systemie blokowym. Stosy dla jednorodnych elementów, w zależności od wymiarów zewnętrznych nie powinny przekraczać:

 • dla kręgów o wymiarze zewnętrznym do 800mm – 1000mm wysokości
 • dla kręgów o wymiarze zewnętrznym od 960mm do 3000mm – 3000mm wysokości
 • dla płyt okrągłych o wymiarze zewnętrznym do 1300mm – 1000mm wysokości (max. 5 elementów w stosie)
 • dla płyt okrągłych o wymiarze zewnętrznym od 1400 do 2740mm – 1000mm (max. 4 elementy w stosie).

      Elementy różniące się kształtem, wymiarami i wykończeniem  powinny być składowane osobno na podkładach prostokątnych lub odpowiednio dostosowanych do obrzeży prefabrykatu, zapewniających odstęp od podłoża minimum 150mm. Elementy prefabrykowane drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1800mm przełożone podkładkami. Stosy powinny być odpowiednio ułożone i zabezpieczone przed przewróceniem. Nie wolno ustawiać stosów w pobliżu otwartych wykopów.

Transport prefabrykatów

      Elementy betonowe lub żelbetowe można transportować po osiągnięciu przez beton 0,7 wytrzymałości końcowej. Jednostki transportowe przeznaczone do przewozu elementów prefabrykowanych powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością ich przesuwania się. 

      Podstawy i kręgi powinny być transportowane w pozycji wbudowania. Elementy płaskie tj. pierścienie wyrównujące, płyty pokrywowe, mogą być transportowane na płasko ułożone w warstwach stosując między elementami przekładki z drewna lub z tworzywa. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i nośności środka transportowego.

      Stosy na jednostkach transportowych, dla jednorodnych elementów, w zależności od wymiarów zewnętrznych, nie powinny przekraczać:

 • dla kręgów o wymiarze zewnętrznym 600mm – 1000mm wysokości (max. 1 element)
 • dla kręgów o wymiarze zewnętrznym 720mm – 500mm wysokości (max. 1 element)
 • dla kręgów o wymiarze zewnętrznym od 960mm do 1740mm – 1500mm wysokości (max. 6 elementów w stosie)
 • dla kręgów o wymiarze zewnętrznym od 2040mm do 2300mm – 2000mm wysokości (max 4 elementy w stosie).
 • dla płyt okrągłych o wymiarze zewnętrznym do 960mm – 1000mm wysokości (max. 6 elementów w stosie)
 • dla płyt okrągłych o wymiarze zewnętrznym od 1100 do 2040mm – 1000mm (max. 6 elementy w stosie).
 • dla płyt okrągłych o wymiarze zewnętrznym od 2100 do 2340mm – 1000mm (max. 5 elementy w stosie).
 • dla płyt okrągłych o wymiarze zewnętrznym 2740mm – 500mm (max. 2 elementy w stosie).

      Elementy drobnowymiarowe powinny być transportowane na paletach typu EUR lub przemysłowych o wymiarach dopasowanych do przewożonych elementów. Ładunek na paletach powinien być dodatkowo zabezpieczony taśmą lub folią typu stretch.

      Załadunek i rozładunek prefabrykowanych elementów studzienek powinien być wykonany przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie elementów produkowanych przez firmę Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o. należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, odpowiednimi przepisami BHP oraz według instrukcji producenta.