Zbiorniki wielkogabarytowe

Wizualizacja
alt
Rysunek

Tekst alternatywny
D [mm]
NAZWA
H [mm]
s [mm]
d [mm]
CIĘŻAR [kg]
1200
PODSTAWA STUDNI ŻELBET TORNADO 1 1200X*H
1300-2000
150
150
2100-3300
1200
KRĄG ŻELBETOWY TORNADO 1 1200X *H
1000-1750
150
150
1400-2300
1400
PODSTAWA STUDNI ŻELBET TORNADO 1 1400X*H
1300-2000
150
150
3000-4050
1400
KRĄG ŻELBETOWY TORNADO 1 1400X *H
1000-1750
150
150
1700-3150
1500
PODSTAWA ŻELBET TORNADO 1 1500X * H
1300-2000
150
150
3000-4500
1500
KRĄG ŻELBETOWY TORNADO 1 1500X *H
1000-1750
150
150
1800-3150
2000
PODSTAWA STUDNI ŻELBET TORNADO 1 2000X *H
950-2550
150
150
3700-7800
2000
KRĄG ŻELBETOWY TORNADO 1 2000X*H
1500 - 2500
150
150
3400-5900
2000
KRĄG ŻELBETOWY TORNADO 1/2 2000X*H
1500 - 2500
150
150
3400-5900
Legenda
TR1 - TORNADO 1 - system łączenia na uszczelkę
TR1/2 - krąg przejściowy z systemu łączenia na uszczelkę na system łączenia na zaprawę
*H - możliwość wykonania różnych wysokości na zamówienie
Elementy do transportu i montażu:
dla średnic 1200 - 1500 mm – 3 pętle Rd 20
dla średnic 2000mm – 3 pętle Rd 30
Parametry techniczne betonu
Beton
Wodoszczelność
Nasiąkliwość
Mrozoodporność
Mrozoodporność w roztworze chlorku sodu F50
C35/45 - PN-EN 206-1
W-8
do 5%
F150
Aprobaty
DN 1200
OPINIA GIG NR 58258245-132
OPINIA CNTK 4381.13/11
DN 1400-2000
Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2010-02-1828
OPINIA GIG NR 58258245-132, 58225939-132
OPINIA CNTK 4381.13/11
Normy
PN-EN 206-1
PN-EN 1917
PN-EN 13369
Do pobrania
Nazwa dokumentu Plik do pobrania
Poprzedni Następny