Zbiorniki wielkogabarytowe

Wizualizacja
alt
Rysunek

Zbiorniki retencyjne

Tekst alternatywny
A [mm]
B [mm]
H [mm]
M [kg]
7100
2500
2900
22900
Legenda
A - długość zbiornika
B - szerokość zbiornika
H - wysokość z dnem i płyta pokrywową
Parametry techniczne betonu
Beton
Wodoszczelność
Nasiąkliwość
Mrozoodporność
C45/55 - PN-EN 206-1
W-8
do 5%
F150
Aprobaty
.
Normy
.
Do pobrania
Nazwa dokumentu Plik do pobrania
Następny