Zbiorniki wielkogabarytowe

Wizualizacja
alt
Rysunek

Tekst alternatywny
L.p.
Typ (obciążenie ruchem)1
A [m]
B [m]
H [m]
s [m]
1
lekki
1,5
2,5
2,1
0,15
1
ciężki
1
2
2,1
0,20
2
lekki
1,5
3
2,1
0,15
2
ciężki
1
2,5
2,1
0,20
3
lekki
1,5
3,5
2,1
0,15
3
ciężki
1
3
2,1
0,20
4
lekki
1,5
4
2,1
0,15
4
ciężki
1
3,5
2,1
0,20
5
lekki
1,5
4,5
2,1
0,15
5
ciężki
1
4
2,1
0,20
6
lekki
2
2,5
2,1
0,15
6
ciężki
1,5
2
2,1
0,20
7
lekki
2
3
2,1
0,15
7
ciężki
1,5
2,5
2,1
0,20
8
lekki
2
3,5
2,1
0,15
8
ciężki
1,5
3
2,1
0,20
9
lekki
2
4
2,1
0,15
9
ciężki
1,5
3,5
2,1
0,20
10
lekki
2
4,5
2,1
0,15
10
ciężki
1,5
4
2,1
0,20
11
lekki
2,5
2,5
2,1
0,15
11
ciężki
2
2
2,1
0,20
12
lekki
2,5
3
2,1
0,15
12
ciężki
2
2,5
2,1
0,20
13
lekki
2,5
3,5
2,1
0,15
13
ciężki
2
3
2,1
0,20
14
lekki
2,5
4
2,1
0,15
14
ciężki
2
3,5
2,1
0,20
15
lekki
2,5
4,5
2,1
0,15
15
ciężki
2
4
2,1
0,20
Legenda
1 - kategoria obciążenia ruchem: typ cieżki klasa A, typ lekki klasa C
Grubość płyty pokrywowej = grubość płyty dennej, wynosi: dla typu lekkiego: 15cm, typu cieżkiego 20cm
W komorach i płytach wykonujemy otwory według zamówienia.
Parametry techniczne betonu
Beton
C40/50 - PN-EN 206-1
Do pobrania
Nazwa dokumentu Plik do pobrania
Poprzedni Następny