Zbiorniki wielkogabarytowe

Wizualizacja
alt
Rysunek

Tekst alternatywny
D [mm]
NAZWA
H [mm]
s [mm]
d [mm]
CIĘŻAR [kg]
1500
PODSTAWA ŻELBET TORNADO 2 1500X * H
1600-2000
150
150
4200-4500
2000
PODSTAWA STUDNI ŻELBET TORNADO 2 2000X *H
1500-2500
150
150
4600-7800
2000
KRĄG ŻELBETOWY TORNADO 2 2000X *H
1500-2200
120
150
3145-3715
2500
PODSTAWA STUDNI ŻELBET TORNADO 2 2500X*H
1700-2700
120
150
5600-8200
2500
KRĄG ŻELBETOWY TORNADO 2 2500X *H
1500-2300
120
150
3440-5290
3000
PODSTAWA STUDNI ŻELBET TORNADO 2 3000X*H
1000-2000
150
150
7900-11500
3000
KRĄG ŻELBETOWY TORNADO 2 3000X *H
500-2000
150
150
1750-7000
Legenda
TR2 - TORNADO 2 - system łączenia na zaprawę
*H - możliwość wykonania różnych wysokości na zamówienie
We wszystkich elementach możemy zamontować stopnie żeliwne lub powlekane
Elementy do transportu i montażu:
dla średnic 1500mm – 3 pętle Rd 20
dla średnic 2000mm – 3 pętle Rd 30
dla średnic 2500-3000mm – 4 pętle Rd 30
Parametry techniczne betonu
Beton
Wodoszczelność
Nasiąkliwość
Mrozoodporność
C35/45 - PN-EN 206-1
W-8
do 5%
F150
Aprobaty
Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2010-02-1828
OPINIA CNTK 4381.13/11

Normy
PN-EN 206-1
PN-EN 1917
PN-EN 13369
Do pobrania
Nazwa dokumentu Plik do pobrania
Poprzedni Następny