Zbiorniki wielkogabarytowe

Wizualizacja
alt
Rysunek

Tekst alternatywny
POJEMNOŚĆ [m3]
A [m]
B [m]
H [m]
CIĘŻAR [T]
24
2,5
6,5
2,6
13
20
2,5
5,52
2,6
11
16
2,5
4,54
2,6
9
12
2,5
3,58
2,6
7,2
Parametry techniczne betonu
Beton
C35/45 – PN-EN 206-1
Aprobaty
Atest Państwowego Zakładu Higieny nr HK/W0477/01/2006
Aprobata Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa nr AT/2006-13-0006
Do pobrania
Nazwa dokumentu Plik do pobrania
Poprzedni Następny