Kolejnictwo

Wizualizacja
alt
Rysunek

Tekst alternatywny
NAZWA
CIĘŻAR [kg]
ŚCIANKA OPOROWA TYPU L 1600 x 1050 x 995
685
ŚCIANKA OPOROWA TYPU L 1390 x 900 x 995
600
Ścianki peronowe wraz z płytą peronową zaprojektowano do stosowania dla peronów normalnotorowych kolejowych o wysokości 76 lub 55 cm. Konstrukcja peronów składa się ze ścianki oporowej kątowej L oraz płyty peronowej.
Parametry techniczne betonu
Beton
Mrozoodporność
C35/45 – PN -EN 206-1
F150
Aprobaty
Aprobata Techniczna IK AT /09-2011-0233-00
Do pobrania
Nazwa dokumentu Plik do pobrania
Poprzedni Następny