Kolejnictwo

Wizualizacja
alt
Rysunek

Tekst alternatywny
NAZWA
CIĘŻAR [kg]
PŁYTA PERONOWA 2000 x 100 x 995
498
Ścianki peronowe wraz z płytą peronową zaprojektowano do stosowania dla peronów normalnotorowych kolejowych o wysokości 76 lub 55 cm. Konstrukcja peronów składa się ze ścianki oporowej kątowej L oraz płyty peronowej według projektu Centralnego Biura Projektowo – Badawczego Budownictwa Kolejowego „KOLPROJEKT” Sp. z o. o.
Parametry techniczne betonu
Beton
Nasiąkliwość
C35/45 - PN-EN 206-1
do 5%
Aprobaty
Do pobrania
Nazwa dokumentu Plik do pobrania
Poprzedni Następny