Kolejnictwo

Wizualizacja
alt
Rysunek

Tekst alternatywny
NAZWA
CIĘŻAR [kg]
PŁYTA PRZEJAZDOWA PGP 598X1300X200
350
Legenda
Płyta przejazdowa PGP jest odmianą płyty typu Zet i służy do zabudowy przejazdów kolejowych i tramwajowych oraz międzytorzy według autorskiego projektu inż. Antoniego Gary z Krakowa.
Parametry techniczne betonu
Beton
Nasiąkliwość
Mrozoodporność
C35/45 - PN-EN 206-1
do 5%
min. F75
Aprobaty
Aprobata Techniczna IK AT /09-2011-0238-00
Do pobrania
Nazwa dokumentu Plik do pobrania
Następny