Elementy nietypowe

Wizualizacja
alt
Rysunek

Tekst alternatywny
D[mm]
NAZWA
H [mm]
s [mm]
CIĘŻAR [kg]
1500
Krąg żelbetowy z nożem tnącym TORNADO 1 1500x*H
950-2550
160
3700-6800
1500
Krąg żelbetowy TORNADO 1 1500x*H
500-2500
160
3400-5900
1500
Płyta redukująca TORNADO 1 1500x800
220
1178
1500
Płyta redukująca TORNADO 1 1500x1000
220
1030
1500
Płyta pokrywowa TORNADO 1 1500x600
220
1300
2000
Krąg żelbetowy z nożem tnącym TORNADO 1 2000x*H
950-3000
160
2300-7800
2000
Krąg żelbetowy TORNADO 1 2000x*H
500-2500
160
1500-7000
2000
Płyta redukująca TORNADO 1 2000x800
250
2173
2000
Płyta redukująca TORNADO 1 2000x1000
250
2072
2000
Płyta pokrywowa TORNADO 1 2000x600
250
2210
2500
Krąg żelbetowy z nożem tnącym TORNADO 1 2500x*H
1500-2500
200
6500-13000
2500
Krąg żelbetowy TORNADO 1 2500x*H
500-2500
200
7200-10500
2500
Płyta redukująca TORNADO 1 2500x800
250
3295
2500
Płyta pokrywowa TORNADO 1 2500x1000
250
3100
2500
Płyta pokrywowa TORNADO 1 2500x600
250
3423
3200
Krąg żelbetowy z nożem tnącym TORNADO 1 3200x*H
1000-3000
250
6350-19050
3200
Krąg żelbetowy TORNADO 1 3200x*H
1000-2500
250
6350-15875
3200
Płyta pokrywowa TORNADO 1 3200x600
300
5400
Legenda
TR1 - TORNADO 1 - system łączenia na uszczelkę
*H - możliwość wykonania różnych wysokości na zamówienie
Parametry techniczne betonu
Beton
Wodoszczelność
Nasiąkliwość
Mrozoodporność
C35/45 - PN-EN 206-1
W-8
do 5%
F150
Do pobrania
Nazwa dokumentu Plik do pobrania
Poprzedni