Drogownictwo

Wizualizacja
alt
Rysunek

Tekst alternatywny
NAZWA
CIĘŻAR [kg]
D [mm]
KPED 01.20 WYLOT DRENU NS OT - D
185
186-260
Parametry techniczne betonu
Beton
C30/37 – PN-EN 206-1
Aprobaty
IBDiM Nr AT/2007-03-2283/1
Do pobrania
Nazwa dokumentu Plik do pobrania
Poprzedni Następny