Drogownictwo

Wizualizacja
alt
Rysunek

Tekst alternatywny
NAZWA
D [mm]
h [mm]
a [mm]
b [mm]
c [mm]
CIĘŻAR [kg]
KPED 02.16 WYLOT KOLEKTORA OT 200 - 400
200 - 400
782
870
580
570
1430
KPED 02.16 WYLOT KOLEKTORA OT 500 - 920
500 - 800
1250
1570
1050
1270
3205
Legenda
Elementy do transportu i montażu:
dla elementu o D 200-400 mm - 4 pętle Rd14
dla elementu o D 500-800 mm - 4 pętle Rd20
Parametry techniczne betonu
Beton
C30/37 – PN-EN 206-1
Aprobaty
IBDiM Nr AT/2007-03-2283/1
Do pobrania
Nazwa dokumentu Plik do pobrania
Poprzedni Następny