Drogownictwo

Wizualizacja
alt
Rysunek

Tekst alternatywny
NAZWA
CIĘŻAR [kg]
D [mm]
KPED 02.17 WYLOT DRENU OT 225
1205
225
Legenda
Elementy do transportu i montażu:
3 pętle Rd14
Parametry techniczne betonu
Beton
C30/37 – PN-EN 206-1
Aprobaty
IBDiM Nr AT/2007-03-2283/1
Do pobrania
Nazwa dokumentu Plik do pobrania
Poprzedni Następny