Drogownictwo

Wizualizacja
alt
Rysunek

Tekst alternatywny
NAZWA
CIĘŻAR, kg
Studzienka wpadowa KPED 01.12 modyfikowane 1:1,5
1280
Legenda
Elementy do transportu i montażu:
4 pętle Rd14
Parametry techniczne betonu
Beton
C30/37 – PN-EN 206-1
Następny