Komory prostopadłościenne - komory robocze

|
28-01-2011
aktualność

Zbiorniki prostopadłościenne są wykorzystywane w kanalizacji sanitarnej, przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej jako komory połączeniowe, wodomierzowe, zbiorniki retencyjne, wloty przepustów,  oraz w ciepłownictwie jako komory ciepłownicze i komory pomiarowe. Oferujemy typoszereg zbiorników o różnych wymiarach - posiadamy praktycznie nie ograniczone możliwości skonfigurowania wymiarów. Maksymalna szerokość to 2500 mm, długość 4500mm i wysokość 2100 mm. W ścianach zbiornika i płyty wykonujemy otwory według projektu.