Sienkiewicz Mat-Bud Sp z o.o. dla kolejnictwa

|
16-08-2012

  SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o. funkcjonuje od 25 lat na rynku producentów prefabrykatów betonowych stosowanych w budowie sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, dróg i autostrad oraz infrastruktury kolejowej. Produkty naszej firmy to najwyższy standard techniczny, uzyskiwany dzięki maszynom wibroprasującym oraz stosowaniu betonu samozagęszczalnego, a aprobaty techniczne na wszystkie wymagane produkty oraz badania akredytowanych laboratoriów potwierdzają spełnianie aktualnych wymogów w zakresie technologii betonu.

   Własne laboratorium zakładowe prowadzone przez specjalistę – technologa zapewnia bieżącą kontrolę nad produkcją. Certyfikat zgodny z normą ISO 9001:2008 jest pozytywnym uzupełnieniem tej wizytówki. Wszystkie produkty oferowane dla inwestycji kolejowych są zgodne z wymaganiami technicznymi Polskich Linii Kolejowych oraz posiadają Aprobatę Techniczną Instytutu Kolejnictwa. Dwa zakłady produkcyjne – w Warszawie przy ul. Strażackiej 58 oraz w Babsku pod Rawą Mazowiecką zapewniają dużą mobilność produkcji.

   Firma Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o. to klasyczna polska firma rodzinna składająca się z pięciorga osób reprezentujących trzy pokolenia. Wszyscy są absolwentami Politechniki Warszawskiej. Personel techniczno – handlowy to zespół wykształconych ludzi składających się z 25 osób, natomiast załoga produkcyjna to prawie sto osób, z których wielu pracuje w tej firmie kilkanaście, a nawet ponad 20 lat. Taki skład personalny to silny potencjał techniczny oraz intelektualny stanowiący najważniejsze ogniwo majątku firmy.

 Produkty dla kolejnictwa:

1. Ścianki peronowa

L-1 wys. 1600 mm

L-2 wys. 1390 mm

   Stosowane w budowie i modernizacji peronów kolejowych posiadają Aprobatę Techniczną Instytutu Kolejnictwa nr AT/09-2011-0233-00 ważną do 31.08.2016r. Elementy te, wykonane jako skośne na zamówienie indywidualne, nadają się do budowy ścian bocznych pochylni prowadzących z poziomu peronu do poziomu terenu.

2. Płyty peronowe

   Stosowane na skraju peronów od strony torów mają szorstką antypoślizgową strukturę powierzchni oraz elementy charakterystyczne umożliwiające niedowidzącym oraz niewidomym ich lokalizację na peronie. Producent deklaruje możliwość wykonania płyt barwionych o strukturze zewnętrznej według wymagań zamawiającego. Przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych wizytowali zakład produkcyjny i testowali płyty, wydając im pozytywną opinię. Płytom peronowym ze względu na ich warunki eksploatacyjne zostały postawione wysokie wymagania techniczne i technologiczne w zakresie klasy betonu, mrozoodporności, nasiąkliwości oraz ścieralności płyt.

   Wszystkie te wymagania zostały spełnione przez firmę SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o., co potwierdziły badania akredytowanych laboratoriów, na podstawie których została wydana przez Instytut Kolejnictwa Aprobata Techniczna nr AT/09-2011-0233-00 ważna do 31.08.2016r.

3. Płyty przejazdowe PGP

   Stosowane na skrzyżowaniach dróg oraz torów kolejowych. Ich konstrukcja zapewnia łagodny przejazd samochodu przez tory, a wykonawcy umożliwia szybki montaż przejazdu stosując dostarczona przez producenta baterię zespolonych ze sobą płyt. Aprobata Instytutu Kolejnictwa nr AT/09-2011-0238-00 ważna do 30.11.2016r.

4. Korytka odwodnieniowe EOG

   Stosowane wzdłuż torów kolejowych jako elementy ich odwodnienia. Konstrukcja korytek umożliwia ich stabilne usytuowanie w gruncie oraz bezpieczną ewakuację płazów migrujących w okresie godowym. Aprobata Techniczna nr AT/07-2012-0254-00 ważna do 31.05.2017r.

 

Firma Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o. zaprasza do współpracy.

                                                                                                               W imieniu firmy

                                                                                              V-ce prezes Wiktor Sienkiewicz