Przetargi 3

Przetargi

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013


„Dotacje na innowacje – inwestujemy w Wasza przyszlosc” 

Tytul projektu: „Wdrozenie innowacyjnej technologii produkcji betonowych elementów hydrotechnicznych w firmie Sienkiewicz MAT-BUD Sp. z o.o.”.

Umowa nr: POIG.04.03.00-00-499/11-00

Os priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsiewziecia, Dzialanie 4.3 Kredyt technologiczny.

Nazwa beneficjenta: Sienkiewicz MAT-BUD Sp. z o.o.

Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007- 2013, Dzialanie 4.3 Kredyt Technologiczny.

Przyznana wartosc dofinansowania wynosi 60 % planowanych kosztów kwalifikowanych inwestycji  planowanej inwestycji (netto), w tym:

- 536 625 PLN - 15% stanowi dotacja celowa,

- 3 040 875 PLN - 85% stanowi udzial Unii Europejskiej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji: 07.12.2011r. – 30.09.2014r.

Opis inwestycji:

Przedmiotem projektu jest wdrozenie w firmie Sienkiewicz MAT-BUD Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji betonowych elementów hydrotechnicznych, opierajacej sie na zastosowaniu kauczukowych i styropianowych rdzeni formujacych kanaly kinet. Wsparcie finansowe zapewni równiez wykorzystanie wiedzy i doswiadczenia w zakresie produkcji prefabrykatów betonowych pracowników firmy.

Efektem realizowanego projektu bedzie poszerzenie oferty firmy Sienkiewicz MAT-BUD Sp. z o.o. o betonowe elementy hydrotechniczne.

Wiecej informacji o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka
www.poig.gov.pl
www.bgk.com.pl
www.mg.gov.pl
www.europa.eu