Przetargi 2

Przetargi

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

 

„Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość” 

 

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji prefabrykowanych elementów kolejowych w firmie Sienkiewicz MAT-BUD Sp. z o.o.”.

 

Umowa nr: POIG.04.03.00-00-493/11-00

 

Oś priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.3 Kredyt technologiczny

 

.Nazwa beneficjenta: Sienkiewicz MAT-BUD Sp. z o.o.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007- 2013, Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny.

 

Przyznana wartość dofinansowania wynosi 60 % planowanych kosztów kwalifikowanych inwestycji  planowanej inwestycji (netto), w tym:

 

- 534 825 PLN - 15% stanowi dotacja celowa,

 

- 3 030 675 PLN - 85% stanowi udział Unii Europejskiej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Okres realizacji: 07.12.2011r. – 30.09.2014r.

 

Opis inwestycji:

 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w firmie Sienkiewicz MAT-BUD Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji prefabrykowanych elementów kolejowych (płyt peronowych, ścianek peronowych i korytek kolejowych) z wykorzystaniem m.in. barwionego betonu, dzięki której wyprodukowane elementy zyskają lepszą trwałość. Wsparcie finansowe zapewni również wykorzystanie wiedzy i doświadczenia w zakresie produkcji prefabrykatów betonowych pracowników firmy.

 

Efektem realizowanego projektu będzie poszerzenie oferty firmy Sienkiewicz MAT-BUD Sp. z o.o. o prefabrykowane elementy kolejowe.

 

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

www.poig.gov.pl

www.bgk.com.pl

www.mg.gov.pl

www.europa.eu