Targi TRAKO 2011

|
08-11-2011

Odbywały się w październiku w Gdańsku. Mieliśmy tam naszą ekspozycję. Zmotywowani silną presją na modernizację infrastruktury kolejowej, swoim skromnym potencjałem produkcyjnym chcemy wesprzeć tę inicjatywę. 


Na targach prezentowaliśmy naszą ofertę dotyczącą ścianek, oraz płyt peronowych stosowanych przy budowie oraz modernizacji peronów kolejowych, jak również płyt PGP stosowanych na skrzyżowaniach dróg i kolei.


Prezentowane na targach, nasze prefabrykaty posiadają aprobatę Instytutu Kolejnictwa, a płyty peronowe były testowane przez Polski Związek Niewidomych i uzyskały ich pozytywną opinię. Mamy nadzieję, że nasze płyty przejazdowe spotkają się z akceptacją kierowców, którzy przez przejazd kolejowy będą przejeżdżać „jak po stole”.


Na zdjęciach pokazujemy naszą ofertę prezentowaną na targach. Przygotowujemy się również do podjęcia produkcji innych prefabrykatów stosowanych w infrastrukturze  kolejowej. Podejmijmy wspólny wysiłek do przywrócenia nowoczesności Polskim Kolejom Państwowym.