Dane kontaktowe

Adres do korespondencji i sprzedaży:

SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o.
ul. Strażacka 58
04-462 Warszawa
Oddział Babsk
Babsk ul. Polna 3
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane do faktury:

SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
KRS 0000038922
NIP 113-00-22-302
Kapitał zakładowy: 50.000 zł
Bank Pekao S.A. X O/Warszawa

Dział Techniczno-Handlowy

zapytania@sienkiewicz.com.pl

zamowienia@sienkiewicz.com.pl

Region Centralny-Południe

Radosław Antoszewski
Specjalista ds. Przygotowania i Planowania Produkcji
tel. 605 944 480
Region Centralny-Północ

Artur Kołodziej
Specjalista ds. Techniczno-Handlowych
tel. 607 950 144
Region Południowy

Karol Borowiec
Specjalista ds. Techniczno-Handlowych
tel. 697 415 071
Region Północny

Damian Sarzyński
Doradca Techniczno-Handlowy
tel. 601 940 539
Region Zachodni

Beata Rataj
Doradca Techniczno-Handlowy
tel. 661 940 252

Dział Handlowy

Wszystkie Regiony

Mariusz Rak
Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów
tel. 664 992 653
Region Centralny

Piotr Król
Kierownik ds. techniczno - handlowych
tel. 605 940 380
Region Południowy
Wszystkie Regiony
Tomasz Zwarzany
Dyrektor ds. Sprzedaży
tel. 662 224 081
Region Północny

Mariusz Mąkowski
Regionalny Menadżer Produktu
tel. 698 797 542

Dział Logistyki

Karol Jendernalik
Kierownik Działu Logistyki
tel. 605 940 544
Katarzyna Golec
Specjalista ds. Logistyki
tel. wew. 228
tel. 605 940 696
Kacper Piętka
Specjalista ds. Logistyki
tel. wew. 219
tel. 605 940 616
Katarzyna Klimek
Specjalista ds. Logistyki
tel. 601 940 383
Łukasz Kacprzak
Młodszy Specjalista ds. Logistyki
tel. wew. 228
tel. 608 465 378