Dane kontaktowe

Adres do korespondencji i sprzedaży:

SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o.
ul. Strażacka 58
04-462 Warszawa

sienkiewicz@sienkiewicz.com.pl

zamowienia@sienkiewicz.com.pl

zapytania@sienkiewicz.com.pl

Oddział Babsk
Babsk ul. Polna 3
96-200 Rawa Mazowiecka

babsk@sienkiewicz.com.pl

Dane do faktury:

SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
KRS 0000038922
NIP 113-00-22-302
Kapitał zakładowy: 50.000 zł
Bank Pekao S.A. X O/Warszawa

Dział Techniczno-Handlowy

zapytania@sienkiewicz.com.pl

zamowienia@sienkiewicz.com.pl

Region Centralny-Południe

Radosław Antoszewski
Specjalista ds. Przygotowania i Planowania Produkcji
tel. 605 944 480

radoslawantoszewski@sienkiewicz.com.pl

Region Centralny-Północ

Artur Kołodziej
Specjalista ds. Techniczno-Handlowych
tel. 607 950 144

arturkolodziej@sienkiewicz.com.pl

Region Południowy

Karol Borowiec
Specjalista ds. Techniczno-Handlowych
tel. 697 415 071

karolborowiec@sienkiewicz.com.pl

Region Północny

Damian Sarzyński
Doradca Techniczno-Handlowy
tel. 601 940 539

damiansarzynski@sienkiewicz.com.pl

Region Zachodni

Beata Rataj
Specjalista ds. Techniczno-Handlowych
tel. 661 940 252

beatarataj@sienkiewicz.com.pl

 

Dział Handlowy

Wszystkie Regiony

Mariusz Rak
Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów
tel. 664 992 653

mariuszrak@sienkiewicz.com.pl

Region Centralny

Piotr Król
Kierownik ds. techniczno - handlowych
tel. 605 940 380

piotrkrol@sienkiewicz.com.pl

Region Południowy
Wszystkie Regiony
Tomasz Zwarzany
Dyrektor ds. Sprzedaży
tel. 662 224 081

tomaszzwarzany@sienkiewicz.com.pl

Region Północny

Mariusz Mąkowski
Regionalny Menadżer Produktu
tel. 698 797 542

mariuszmakowski@sienkiewicz.com.pl

Dział Logistyki

Karol Jendernalik
Kierownik Działu Logistyki
tel. 605 940 544

karoljendernalik@sienkiewicz.com.pl

Katarzyna Golec
Specjalista ds. Logistyki
tel. wew. 228
tel. 605 940 696

katarzynagolec@sienkiewicz.com.pl

Magdalena Senktas
z-ca kierownika Logistyki
tel. wew. 219
tel. 605 940 616

magdalenasenktas@sienkiewicz.com.pl

Kamil Lusa
Młodszy Specjalista ds. Logistyki
tel. 605 940 573

kamillusa@sienkiewicz.com.pl

Łukasz Kacprzak
Specjalista ds. Logistyki
tel. wew. 228
tel. 608 465 378

lukaszkacprzak@sienkiewicz.com.pl