Kanalizacja

Wizualizacja
Część dolna

Dół

Tekst alternatywny
NAZWA
CIĘŻAR [kg]
STUDZIENKA ZAWOROWA 1000X1000X100 DÓŁ
1500
Legenda
Elementy do transportu i montażu:
4 pętle Rd14
Normy
PN-EN 206-1
PN-EN 1091
Parametry techniczne betonu

Beton
Nasiąkliwość
Mrozoodporność

C35/45 - PN-EN 206-1
do 5%

Aprobaty
Opinia GIG NR 58225949-132
Element pośredni

Przelot

Tekst alternatywny
NAZWA
CIĘŻAR [kg]
STUDZIENKA ZAWOROWA 1000X1000X100 PRZELOT 500
420
Normy
PN-EN 206-1
PN-EN 1091
Parametry techniczne betonu

Beton
Nasiąkliwość

C45/55 - PN-EN 206-1
do 5%

Aprobaty
Opinia GIG NR 58225949-132
Część górna

Góra

Tekst alternatywny
NAZWA
CIĘŻAR [kg]
STUDZIENKA ZAWOROWA 1000X1000X100 GÓRA
1100
Legenda

Element posiada zamontowane pętle do transportu i montażu.

Normy
PN-EN 206-1
PN-EN 1091
Parametry techniczne betonu

Beton
Nasiąkliwość

C35/45 - PN-EN 206-1
do 5%

Aprobaty
Opinia GIG NR 58225949-132
Poprzedni